SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THAMHUE.FORUMVI.COM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC

Go down

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Empty CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC

Bài gửi by nhuly Sun Jun 04, 2023 2:57 pm

Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-SYB 769

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-SYB-1352.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-SYB 1352

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-SYB-1369.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-SYB 1369

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-SYB-105-CNC.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-SYB 105 CNC

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-PVC-P1R3.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-PVC P1R3

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-PVC-CNC.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-PVC CNC

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-PVC-CNC-2.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-PVC CNC 2

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-P1R8-CNC.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-P1R8 CNC

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-P1R6.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-P1R6

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-P1R4.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-P1R4

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-P1R3v.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-P1R3v

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-P1R4-C1.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-P1R4-C1

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-P1R3.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-P1R3

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-P11.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-P11

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-P1-CNC.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-P1 CNC

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-MDF-PVC-3R.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-MDF PVC 3R

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-87.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-87

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-3PNv.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-3PNv

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-667.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-667

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-685.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-685

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-3PN-C1.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc GHQ-3PN-C1

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Cao-Cap-P1G1.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc cao cấp P1G1

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-cao-cap-o-fix.jpgDOT6.1-500x500Cửa gỗ Hàn Quốc cao cấp ô Fix

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC IMG_2208.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC IMG_2208 ô Fix chân cửa

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-composite-SYB-352.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYB 352

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-Composite-SYB-243.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYB 243

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-composite-SYB-201.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYB 201

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-Composite-SYB-205.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYB 205

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-Composite-SYB-155.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYB 155

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-composite-SYB-102.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYB 102

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-composite-SYA-452.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYA 452

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-Composite-SYA-447.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYA 447

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-Composite-SYA-452-2.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYA 452 (2)

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-composite-SYA-256.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYA 256

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-MDF-Melamine-P1R8.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC MDF Melamine P1R8

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-MDF-Melamine-P1R3.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC MDF Melamine P1R3

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-MDF-Melamine-P1R3-2302.png-5-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC MDF Melamine P1R3 (2302)

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-MDF-Melamine-P1R2-2.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC MDF Melamine P1R2-2

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-MDF-Melamine-P1R2.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC MDF Melamine P1R2

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-MDF-Melamine-P1R2-inox.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC MDF Melamine P1R2 inox

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-MDF-Melamine-P1G3.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC MDF Melamine P1G3

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-MDF-Melamine-P1-van-ngang.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC MDF Melamine P1 van ngang

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-HDF-Melammine-P1R1.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC HDF Melammine P1R1

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-MDF-Melamine-P1-van-kem.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC MDF Melamine P1 van kem

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-HDF-Melammine-P1-5.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC HDF Melammine P1-5

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-HDF-Melammine-P1-3.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC HDF Melammine P1-3

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-Han-Quoc-SYB-352.jpg-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC SYB-352

CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-go-HDF-Melammine-P1-2.png-3-500x500CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC HDF Melammine P1-2

  • 1

  • 2

[SIÊU PHẨM] 100+ MẪU CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC

Cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc là dòng cửa được các nhà thầu xây dựng rất ưa chuộng. Từ thiết kế bắt mắt để kiểu cách hiện đại và nhận được sự đánh giá cao từ phía người sử dụng. Ngoài ra, điểm khác biệt so với các mẫu cửa truyền thống khác là cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc có khả năng chống chịu nước, chịu lực và tuổi thọ rất cao. Đặc biệt, mức giá rẻ hơn so với các mẫu cửa gỗ tự nhiên, chính vì thế mà càng được lòng khách hàng hơn.
Và để tìm hiểu đặc điểm, cấu tạo và thành phần cửa gỗ, thì hãy cùng Sàn Gỗ Sài Gòn tham khảo qua bài viết sau đây!.

Giới thiệu cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc

[size]
CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-abs-han-quoc-1
[/size]
Những mẫu cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc
[size]
Cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc là dòng cửa gỗ công nghiệp. Khác với các dòng cửa nhựa ABS hay cửa thép chống cháy ở phần cấu tạo khung cửa, thì cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc được làm từ gỗ tự nhiên, mang đến những giá trị cao cho khách hàng:
– Tính thẩm mỹ cửa cao. Sở hữu những đường nét thiết kế và hoa văn được cách điệu cả mẫu truyền thống lẫn hiện đại. Phù hợp với mọi không gian nội thất thiết kế cổ điển hay tân hiện đại.
– Mức giá thành rẻ hơn cửa tự nhiên. Nhưng giữ được các đặc tính hương thơm, màu gỗ và tuổi thọ trung bình trên 20 năm.
– Được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với những yêu cầu kích thước khung bao cửa đi. Cùng với nhiều kiểu cách cửa khác nhau: mở quay, mở xếp trượt hay trượt.
[/size]

Cấu tạo cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc

[size]
Cấu tạo cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc gồm 3 lớp:
[/size]
– Lớp trong cùng được làm bằng lõi gỗ tràm/thông.
– Lớp thứ 2 là HDF/MDF bao quanh lớp trong để tạo khung xương cho cánh cửa vững chắc.
– Lớp thứ 3 được trang trí thêm các hoa văn. Những hoa văn này được lập trình trên máy phay kỹ thuật số. Và được thay đổi theo nhu cầu khách hàng (đặt số lượng lớn). Sau đó phủ lớp PVC bên ngoài để giúp cửa dễ lau chùi, chống nước, cách âm, cách nhiệt và tăng khả năng chống va đập.
[size]
Ngoài ra, tùy thuộc dòng gỗ cao cấp Hàn Quốc chuyên dùng cho cửa chống cháy hay chống nước thì sẽ bổ sung thêm các lớp/thành phần để đảm bảo cửa chất lượng cao nhất.
[/size]

Ứng dụng cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc

[size]
CỬA GỖ CAO CẤP HÀN QUỐC Cua-nhua-abs-han-quoc1
[/size]
Cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc được lắp ở cửa ra vào căn hộ chung cư
[size]
Nhằm hướng đến phân khúc khách hàng có yêu cầu cao về thẩm mỹ và chất lượng cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc. Vì vậy, các dòng cửa chuyên dụng Hàn Quốc này sẽ được ứng dụng trong hầu hết các công trình xây dựng: công trình dân dụng, công trình thương mại.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng hạng mục mà cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc có thể đóng vai trò cửa chống cháy, cửa lắp đặt các khu vực tiếp xúc nước cao (nhà vệ sinh/nhà tắm,…) Vì thế, giá thành và loại cửa sẽ được lựa chọn phù hợp theo nhu cầu.
[/size]

Cách đặt hàng cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc chất lượng, giá tốt

[size]
Thương hiệu Cửa Gỗ Cao Cấp SAIGONDOOR, là thương hiệu Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật WIN với hơn 10 năm chuyên môn về nghiên cứu, sản xuất và phân phối các dòng cửa cao cấp. Trong đó, các mẫu cửa Hàn Quốc đẹp nhất, độc đáo nhất là một trong những dòng cửa nội thất được bán chạy nhất của chúng tôi.
Với các chứng nhận ISO, chứng nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn Việt Nam thì SAIGONDOOR là địa chỉ tin cậy và uy tín để trở thành đối tác của mọi công trình.
Liên hệ chúng tôi qua hotline 0824.400.400 hoặc https://saigondoor.vn/ để nhận báo giá cửa gỗ cao cấp Hàn Quốc và được hỗ trợ nhanh nhất.
[/size]
Xem thêm: Báo giá cửa gỗ phòng ngủ cao cấp

nhuly

Tổng số bài gửi : 60
Join date : 21/05/2023

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết