Công ty Phát Văn Vinh được khách hàng đánh giá cao trong lĩnh vực chống thấm tại đà nẵng với việc xử lý nhiều công trình tại Đà Nẵng.